Kaikille sähköauto Hollannissa

Hollannin hallitus ja maan autoala uskovat että verohelpotusten ja hankintatukien johdosta
hollantilaiset ostavat vuonna 2030 vain sähköautoja. Tällöin teillä liikkuu 2 miljoonaa sähköautoa ja maassa on 1.8 miljoonaa latauspistettä. Osapuolet ovat lähes yhtä mieltä kaikista toimista.

Uusille nollapäästöisille yksityiskäyttöön rekisteröidyille autoille tulee vuonna 2021
6000 euron hankintatuki. Tuen määrä laskee 2200 euroon vuonna 2030. Sähköautot on vapautettu autoverosta ja tieverosta vuoteen 2025 saakka. Vuodesta 2025 lähtien uuden täyssähköauton ostaja maksaa kertamaksuna 350 euroa
sekä tieveroa keskimäärin 50 euroa kuukaudessa.

Yrityskäyttöön rekisteröidyille sähköautoille annetaan hankintatukea vuodeta 2021 alkaen 3430 euroa joka laskee 1830 euroon vuoteen 2024 mennessä. Hallitus ja neuvotteluosapuolet haluavat myös käytettyjen sähköautojen uuskäyttöä. Käytettyjen akkujen uuskäyttöä edistetään maksamalla niistä palkkio kun ne palautetaan keräyspisteisiin.

Bensiinin ja dieselin käyttöä pyritään vähentämään nostamalla niiden valmisteveroa
ja tieveroa. Suunitelmat ovat voimassa vuoteen 2030 saakka. Kaikki osapuolet korostavat että
sähköajoneuvojen tulevaisuus vuoden 2025 jälkeen on edelleen epäselvää.

Toimenpiteiden avulla pyritään siihen että sähköauton hankkiminen tulee kaikille
mahdolliseksi.